Miami Hurricanes offense celebrates Ahmmon Richards touchdown

Miami Hurricanes offense celebrates Ahmmon Richards touchdown